Löfs VardagsLyx

Servicepolicy

Strategiskt Mål

God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa och interna kontakter.

Vår service genomsyrar vårt agerande i varje situation och kännetecknas av:

·         Vi är till för alla kunder, privat, företag och organisationer

·         Vi är engagerade, vänliga, sakliga och tydliga

·         Vi samarbetar för att nå effektivitet och helhetslösningar.

·         Vårt agerande präglas av framförhållning och smidighet

·         Vi lär, förändrar och förbättrar

·         Vi fokuserar på resultat

För oss är tillgänglighet:

·         Att inom 24 tim svarat på inkomna mail och meddelanden

·         Svara i telefon dagtid

·         Vid upptaget hänvisas man till mail eller sms

Våra svarstider:

·         Om möjligt svarar vi direkt

·         Går inte det, ringer vi alltid upp så snart det går

·         Mailsvar garanteras inom 24 tim

Vår vision:

·         Vi strävar alltid efter att kunden är 100 % nöjd

·         Vi stöttar, ger råd och tips och framför allt, vi finns här för att svara på kundens frågor

·         Att göra arbetet enkelt och miljömedvetet

·         Att främja samarbeten

·         Att främja miljöarbete genom att alltid ha natur och miljö som fokus

 
Karta
Ring
E-postadress
Om