Naturligt Rent


Nedbrytning med naturliga microorganismer

Naturligt Rent Biologisk Luktsanerare med mikroorganismer hittar och bryter ner olika organiska material såsom urin, äggvita, kolhydrater, proteiner, cellulosa och fettämnen.
Ett biologiskt rengöringsmedel som säkrar en effektiv funktion då produkten arbetar med hela 5 olika stammar av mikroorganismer.

Produkten har en DUO funktion - en omgående inkapsling av lukten, därefter börjar mikroorganismerna bryta ner och eliminera det organiska materialet som orsakar lukten. När det organiska materialet är helt nerbrutet kommer inte lukten tillbaka.


Fördelar:
• Naturligt Rent arbetar med 5 stammar av mikroorganismer.
• Rengör där annat ger upp även på djupet.
• Tar bort organiskt material och fläckar.
• Allergenkontrollerad.
• Ofarlig för miljö, människor och djur.
• Ger inga fläckar.
• Kan sprayas på allt som tål vatten.
• Tillverkad i Sverige.


Naturligt Rent har en unik sammansättning som säkrar en ytterst effektiv funktion då produkten arbetar med 5 olika stammar av mikroorganismer och bryter därmed ner alla normalt förekommande organiska material som orsakar lukter, såsom t ex  urin, äggvita, kolhydrater, proteiner, cellulosa och fettämnen. Mikroorganismerna delar sig ca var 20:e minut och därför går processen hela tiden snabbare och snabbare tills allt organiskt material är nerbrutet. När det inte längre finns mer organiskt material finns inte inte heller någon mer mat till mikroorganismerna och därför dör de ut efter att ha fullgjort jobbet med att ta bort källan till den dåliga lukten.
 
Karta
Ring
E-postadress
Om